לאשה, 29.9.09 | המלצה על 'שיר לסתיו'

ענת בר-לב אפרתי